Průmyslové infrazářiče

Průmyslové objekty jako výrobní haly, montážní prostory, dílny, sklady apod. jsou většinou projektovány jako rozsáhlé, nezateplené prostory s vysokými stropy. Při použití teplovzdušného topení uniká teplý vzduch směrem ke stropu a prostory pracovních míst zůstávají chladné. Provoz se tak stává nekomfortní pro pracovníky a zároveň je takový provoz nehospodárný.

Průmyslové infrazářiče Helios Titan - Nová generace efektivního vytápění

Nový způsob vytápění průmyslových prostor je možný pomocí výkonných průmyslových infrazářičů Helios Titan s výkonem 1,5 - 6 kW a krytím IP25 určených do vnitřních i venkovních prostor. Pro velmi prašné prostředí z důvodu ochrany infratrubice lze použít elektrický infrazářič Varma WR2000/20 s bezpečnostním křemičitým sklem a výkonem 2 kW s krytím IP23.

Průmyslové infrazářiče - instalace

Infrazářiče Helios Titan se instalují ve výrobcem doporučené instalační výšce dle svého výkonu a to pouze nad prostorami, které potřebujeme vytápět, protože tento způsob tepelného záření primárně neohřívá vzduch, ale pouze osoby a předměty, na které paprsky infrazáření dopadají.

Zdi, podlahy nebo předměty jako např. strojní vybavení, které jsou v dosahu, infračervené záření zahřívá, kumuluje do nich své dopadající teplo, zvyšuje jejich teplotu a následným odrazem tepla do prostoru je následně temperován i okolní vzduch, což zvyšuje tepelnou pohodu pracovníka v daném prostoru. Tento způsob sálavého vytápění je v současnosti nejefektivnější způsobem vytápění rozsáhlých průmyslových prostor bez zbytečných ztrát.

Průmyslové infrazářiče - instalace v průmyslu

Proč zvolit průmyslové infrazářiče Helios Titan?

Tepelný výkon infrazářiče je velmi závislý na velikosti reflektoru. Velmi často se na trhu objevují infrazářiče malých rozměrů, jejichž elektrický příkon je velmi vysoký ale jejich výsledný tepelný výkon je zanedbatelný vzhledem k velikosti reflektoru.

Čím větší je vyzařovací reflektor infrazářiče, tím větší je tepelný výkon

Pokud je reflektor malý, pak i infrazářič s vyšším elektrickým příkonem nevydá tolik tepelné energie jako infrazářič s větším reflektorem.

Elektrické infrazářiče mají účinnost vyšší než 92 %, což znamená, že více než 92 % vstupního výkonu je přeměněno na teplo a je předáno do prostoru, kde potřebujeme mít teplo. Výhoda infrazářiče je, že topíte ihned a to do 1 sekundy od zapnutí, bez zbytečného předehřívání. Totéž platí po vypnutí, kdy elektrický infrazářič při vypnutí ihned chladne a nevznikají tak žádné tepelné ztráty.

Kvalita na prvním místě

Další velmi důležitou záležitostí je použitý materiál, z něhož je reflektor vyrobený. Italský výrobce STAR PROGETTI si zakládá na kvalitním materiálovém zpracování spojeným s moderním designem. Veškeré infrazářiče jsou vyrobeny z kvalitního plechu, tělesa infrazářičů jsou opatřeny práškovým lakováním, včetně příslušenství.

Dalším požadavkem pro nejefektivnější využití elektrických infrazářičů Helios Titan v rozsáhlých výrobních prostorách je jejich sdružování a zároveň jejich správné umístění. Řešením je sdružování více infrazářičů do sestav (sekcí) dvou až tří horizontálně, nebo vertikálně spojených infrazářičů s výkonem 1,5 - 6 kW. Podle výkonu a způsobu použití umísťujeme tyto sdružené průmyslové infrazářiče do instalační výšky 4 - 5,5 m.

Každou infratrubici daného infrazářiče lze ovládat samostatně, např. v případě 4 kW infrazářiče se dvěma 2 kW infratrubicemi vedou z infrazářiče 2 instalační kabely pro nezávislé ovládání. Každý jednotlivý infrazářič sestavy má vlastní přívodní kabel a je ovládán samostatně. Lze zapnout pouze třetinu či polovinu nainstalovaných infrazářičů a přesto zůstává celý prostor efektivně temperován s nízkým výkonem.

Plynové zářiče nebo elektrické infrazářiče?

Na rozdíl od plynových zářičů jsou elektrické infrazářiče prokazatelně účinnější, nevytvářejí žádné emise CO2, nemají žádný hořlavý obsah a odpadá častá manipulace s plynovými lahvemi při výměně.

Pro nejefektivnější využití projektanti kombinují více typů průmyslových infrazářičů Helios Titan nebo řady Varma Tec v jednom průmyslovém prostoru. Dle stávajícího řešení můžete zvolit instalaci infrazářičů na zeď, strop nebo použít stojanové infrazářiče.

Produktová řada Helios Titan:

Další typy infrazářičů pro průmyslové použití: