Instalace infrazářičů

Nejvýznamnější výhodou infrazářičů je možnost vytápět vnitřní i venkovní prostory v době, kdy tam skutečně jste a teplo potřebujete, což vám může přinést až 60% finanční úsporu na energiích oproti klasickým zdrojům vytápění. Další významnou úsporu energie lze docílit rozdělením topného systému na menší oblasti s odlišnou provozní teplotou, což tradiční topné systémy neumožňují.

Infrazářiče optimalizují lom krátkovlnných infračervených paprsků pomocí parabolických reflektorů, které mají zcela zásadní vliv na výkon infrazářičů. Více než 60 % tepla je tvořeno reflektorem, zbývajících 40 % samotnou infratrubicí. To je způsobeno tím, že tepelné vyzařování se chová podle optických zákonů pro odraz a lom světelných paprsků. Infrazářiče nabízí celou řadu reflexních parabol vyrobených z leštěného ultra-čistého hliníku, které optimalizují výkon infračervených paprsků užitím různých zakřivení v závislosti na účelu použití. Čím větší parabola, tím větší výkon infrazářiče.

Infratopení poskytuje maximální pohodlí

Důležité je pokrytí vyhřívané oblasti rovnoměrnou stěnovou instalací, a to v úhlopříčném směru. Nedoporučuje se rovnoběžný způsob instalace na strop, protože teplo v tomto případě ohřívá pouze horní část těla, což může být pro uživatele nevyhovující.

Možné způsoby montáže

rohova_instalace
Rohová instalace
stenova_instalace
Stěnová instalace
stridava_stenova_instalace
Střídavá stěnová ins.
stropni_instalace
Stropní instalace

Pokyny pro správnou instalaci

Všechny infrazářiče Varma Tec a Helios Titan jsou vyrobeny z oceli nebo tlakově litého hliníku a opatřeny termoplastickým nátěrem pro venkovní použití. Většina infrazářičů z naší nabídky disponuje stupněm krytí IPX5 (ochrana proti tryskající vodě) a může být používána ve vlhkém prostředí.

Pro získání maximálního komfortu je velmi důležitý výběr vhodného typu infrazářiče a jeho správné instalace. Každý infrazářič má specifikovanou topnou kapacitu (výkon), vhodné místo použití, velikost topné plochy a doporučenou instalační výšku. Vytápěné plochy uváděné výrobcem se mohou měnit v závislosti na výšce instalace a klimatických podmínkách. Součinností několika infrazářičů lze vykázat významně vyšší výsledky, proto se doporučuje při instalaci infrazářičů postupovat stejně jako u světelné instalace, kdy se upřednostňuje instalace několika menších zdrojů světel místo jednoho silného zdroje.

Instalace stojanových zářičů

Stojanové infrazaříče z naší nabídky zahrnují mobilní typy se stabilními podlahovými nebo stavitelnými přenosnými stojany s elektrickou zástrčkou, které umožňují umístění infrazářičů na požadované místo bez nutnosti úprav elektroinstalace. Dle typu mohou být použity na různých místech v závislosti na požadavcích a vzhledem k jejich modernímu designu a voděodolnosti je lze používat jak v interiéru, tak exteriéru.

Stěnová instalace

Jedná se o nejčastější způsob instalace umožňující umístění infrazářiče nejpříznivějším způsobem vzhledem ke svému okolí. Pro tento druh instalace mají všechny modely zahrnuty v příslušenství nastavitelné stěnové držáky, elektrický kabel se zástrčkou nebo samotný elektrický kabel pro zapojení do elektrické instalace.

Výhody infrazářičů - instalace

Doplňkové příslušenství

Pro jednotlivé typy infrazářičů lze zvolit doplňková příslušenství, jako jsou regulátory výkonu s různými charakteristikami nebo detektory pohybu pro automatický start.

Dlouhodobá životnost infratrubic InfraCalor

Všechny typy infrazářičů jsou vybaveny speciálními infratrubicemi InfraCalor navržených dle specifických požadavků výrobce. Infratrubice pro voděodolné infrazářiče s krytím IPX5 pro použití ve venkovním prostředí jsou patentovány a jejich životnost se pohybuje mezi 6 - 7 tis. provozními hodinami v závislosti na podmínkách jejich použití.

Pro infrazářiče se sklem - Varma ECOWRN/7, ECOWRT/7 a ECOWRG/7 je životnost infratrubic přibližně 3 tis. provozních hodin v závislosti na podmínkách použití. Tyto infrazářiče se nedoporučuje používat v malých, nevětratelných nebo špatně větraných prostorech z důvodu nedostatečného odvětrávání tělesa infrazářiče.

Ochranná mřížka

Součástí některých infrazářičů je nerezová ochranná mřížka proti vnějším mechanickým vlivům, kterou je dobré použít v případě, kdy je infrazářič instalován níže, než 2 metry nad zemí. Své uplatnění najde v prostorech jako jsou např. sportoviště, výstavní plochy nebo výrobní haly, kde by mohlo dojít k mechanickému nárazu do infratrubice. Bezpečnostní mřížky jsou vyrobeny z kvalitní leštěné oceli a lze je dodatečně jednoduchým způsobem instalovat pod čelní krycí rám infrazářiče.

ZOBRAZIT INFRAZÁŘIČE