Platební možnosti a doprava

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1           Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 - v hotovosti v provozovně prodávajícího (otevírací doba PO – PÁ  7:00 – 15:00)

- na fakturu (pouze u stálých odběratelů)
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
- bezhotovostně převodem, na účet prodávajícího č. 185403040/0300, vedený u:  ČSOB a.s. exp. Nový Jičín

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.", eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

4.2           Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3           Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4           V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před dodáním objednaného zboží.

4.5           V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6           Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky  požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7           Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8           Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej společně s objednaným zbožím na adresu dodání určenou v objednávce kupujícího.

 

6. PŘEPRAVA A DODANÍ ZBOŽÍ

6.1           Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle jeho požadavků uvedených v přijaté objednávce a případně jejích přílohách. Místem dodání je místo uvedené v objednávce, pokud si účastníci nedohodnou jinak. 

6.2           Prodávající konstatuje, že jím dodávané zboží splňuje platné normy včetně jejich nezávadnosti. Prodávající přiloží k dodávkám na vyžádání kupujícího příslušné doklady, příp. platné certifikáty.

6.3           Prodávající se zavazuje uhradit náklady na dopravu dodávaného zboží po celém území ČR za předpokladu, že cena jednotlivé konkrétní dodávky zboží bude vyšší než 5.000,- Kč bez DPH a bude možno zboží zaslat jako obyčejnou zásilku sběrnou službou. V případě dodávky s nižší hodnotou, bude prodávající účtovat k dodávce částku 150,- Kč bez DPH jako náklady na dopravu.)

6.5           Součástí každé dodávky prodávajícího je dodací list.

6.4           V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5           Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6           Prodávájící se zavazuje dodat zboží do 48 hodin od objednání. V případě objednání do 11:00 hodin, bude zboží doručeno následující pracovní den. Vyjímkou jsou velkoobjemové zásilky (EPS desky IZOROL, TECHNIFORM a IZOFORM), které lze doručit v max. počtu 15 balení za den (15x10m2 desky IZOROL a 15x12ks desek TECHNIFORM resp. IZOFORM)

6.7           Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.