Instalace

NEJEFEKTIVNĚJŠÍ ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ S ELEKTRICKÝMI INFRAZÁŘIČI VARMA TEC a HELIOS TITAN

Nejvýznamnější výhodou infrazářičů je možnost  vytápět vnitřní i venkovní prostory jen v době, kdy tam skutečně jste a teplo potřebujete, což může přinést finanční úsporu energie až o 60 % oproti klasickým zdrojům vytápění. Další významnou úsporu energie lze docílit rozdělením topného systému na menší oblasti s odlišnou provozní teplotou, což tradiční topné systémy neumožňují.

Infrazářiče optimalizují lom krátkovlnných infračervených paprsků pomocí parabolických reflektorů, které mají zcela zásadní vliv na výkon infrazářičů. Více než 60 % tepla je tvořeno reflektorem, zbývajících 40 % samotnou infračervenou trubicí. To je způsobeno tím, že tepelné vyzařování se chová podle optických zákonů pro odraz a lom světelných paprsků. Sortiment nabízí celou řadu reflexních parabol vyrobených z leštěného ultračistého hliníku, které optimalizují výkon infračervených paprsků užitím různých zakřivení v závislosti na účelu použití. Čím větší parabola, tím větší výkon infrazářiče.

INFRATOPENÍ POSKYTUJE MAXIMÁLNÍ POHODLÍ 

Důležité je pokrytí vyhřívané oblasti rovnoměrnou stěnovou instalací, a to v úhlopříčném směru. Nedoporučuje se rovnoběžný způsob instalace na strop, protože teplo v tomto případě ohřívá pouze horní část těla, což může být pro uživatele nepříjemné a nevyhovující. Následující nákresy znázorňují rozdíly ve způsobu vytápění:

Možné způsoby montáže

rohova_instalace
Rohová instalace
stenova_instalace
Stěnová instalace
stridava_stenova_instalace
Střídavá stěnová ins.
stropni_instalace
Stropní instalace

 

Pokyny pro správnou instalaci

Všechny infrazářiče VARMATEC a HELIOS TITAN jsou vyrobeny z oceli nebo tlakově litého hliníku a opatřeny termoplastickým nátěrem pro venkovní použití. Některé patentované typy jsou určeny speciálně pro použití ve vlhkém prostředí, jako je déšť s  indexem krytí IPX5, který označuje ochranu proti tryskající vodě.

Pro získání maximálního komfortu je velmi důležitý výběr nejvhodnějšího typu infrazářiče a jeho správné použití a instalace. Každý infrazářič má specifikovanou topnou kapacitu (výkon), vhodné místo použití, velikost topné plochy a doporučenou instalační výšku. Vytápěné plochy uváděné výrobcem se mohou měnit v závislosti na výšce instalace a klimatických podmínkách.  Součinnosti několika infrazářičů lze vykázat významně vyšší výsledky, proto se doporučuje při instalaci infrazářičů postupovat stejně jako u světelné instalace, kdy se upřednostňuje instalace několika menších zdrojů světel místo jednoho silného zdroje.

Instalace přenosných stojanových infrazářičů

Dodávaný sortiment infrazářičů zahrnuje také mobilní typy se stabilními podlahovými nebo stavitelnými přenosnými stojany s elektrickou zástrčkou, které umožňují umístění infrazářičů na požadované místo bez nutnosti úpravy elektroinstalace. Dle typu mohou být tedy použity na různých místech v závislosti na požadavcích a vzhledem k jejich modernímu designu je lze použít jak v interiéru, tak exteriéru.

Stěnová instalace

Jedná se o nejčastější způsob instalace umožňující umístění infrazářiče nejpříznivějším způsobem vzhledem ke svému okolí. Pro tento druh instalace mají všechny modely zahrnuty v příslušenství nastavitelné stěnové držáky, elektrickou šňůru se zástrčkou nebo pouze se šňůrou připravenou pro další elektrickou instalaci.

Doplňkové příslušenství

Pro jednotlivé  typy infrazářičů lze zvolit doplňková příslušenství, jako jsou regulátory výkonu s různými charakteristikami, detektory pohybu pro automatický start nebo dálková ovládání.

Dlouhodobá životnost InfraCalor trubic

Všechny typy infrazářičů jsou vybaveny speciálními infračervenými trubicemi InfraCalor navržených dle specifických požadavků výrobce. Trubice pro voděodolné infrazářiče s krytím IPX5 pro použití ve venkovním prostředí jsou patentovány a jejich životnost se pohybuje cca 6 - 7 tis provozních hodin v závislosti na podmínkách jejich použití. Pro infrazářiče se sklem s krytím IP54 - VARMA ECOWRN/7, VARMA ECOWRT/7 a VARMA ECOWRG/7 je životnost infratrubic cca 3 tis. provozních hodin v závislosti na podmínkách použití. Tyto infrazářiče se nedoporučuje používat v malých, nevětratelných nebo špatně větratelných prostorech z důvodu nedostatečného odvětrávání tělesa infrazářiče.

Ochranná mřížka

Součástí některých infrazářičů je nerezovou ochrannou mřížka proti vnějším mechanickým vlivům, kterou je nutné použít vždy, pokud je infrazářič instalován níže, než 2 m nad zemí. Bezpečnostní mřížka jako doplňkové příslušenství se pužívají, pokud to účel použití vyžaduje. Své uplatnění najdou v prostorech jako jsou např. různá sportoviště, terasy restaurací, výstavní plochy nebo výrobní haly, kde by mohlo dojít k mechanickému nárazu do infratrubice. Mřížky jsou vyrobeny z kvalitní leštěné oceli a lze je dodatečně jednoduchým způsobem instalovat pod čelní krycí rám infrazářiče.