Stupeň krytí infrazářiče

Stupeň krytí udává odolnost infrazářičů a všech elektrických zařízení před vniknutí cizích předmětů (např. prstu nebo prachu) a vniknutí vody. Stupeň krytí se vyjadřuje pomocí IP kódu, který je tvořen znaky „IP“ následovanými dvěma číslicemi.

Příklad: IP23 (Ochrana proti dotyku prstem a stříkající vodě)

  • První číslice udává ochranu před vniknutím cizích předmětů
  • Druhá číslice označuje stupeň krytí před vniknutím vody

Stupně krytí před vniknutím cizích předmětů

Stupeň krytí

Ochrana infrazářiče před cizími předměty nebo před nebezpečným dotykem

IP0X

Neposkytuje žádnou ochranu.

IP1X

Ochrana před vniknutím předmětů s průměrem 50 mm nebo před hřbetem ruky.

IP2X

Ochrana před vniknutím předmětů s průměrem 12 mm nebo před prstem.

IP3X

Ochrana před vniknutím předmětů o průměru 2,5 mm.

IP4X

Ochrana před vniknutím předmětů o průměru nad 1 mm.

IP5X

Částečná ochrana proti vniknutí prachu.

IP6X

Zcela prachotěsné.

Stupně krytí před vniknutím vody

Stupeň krytí

Ochrana infrazářiče před vniknutím vody

IPX0

Žádná ochrana.

IPX1

Odolný vůči svisle dopadajícím kapkám vody.

IPX2

Odolný vůči svisle dopadajícím kapkám vody při sklonu 15°.

IPX3

Odolný vůči svisle stříkající vodě při náklonu až 60° v množství 10 l za minutu po dobu 5 minut.

IPX4

Odolný vůči stříkající vodě ze všech směrů v množství 10 l za minutu po dobu 5 minut.

IPX5

Odolný vůči tryskající vodě ze všech směrů z trysky 6,3 mm při průtoku 12,5 l za minutu po dobu 3 minut ze vzdálenosti 3 m.

IPX6

Odolný vůči intenzivně tryskající vodě nebo vlnobití ze všech směrů z trysky 12,5 mm při průtoku 100 l za minutu po dobu 3 minut ze vzdálenosti 3 m.

IPX7

Odolný proti dočasnému ponoření pod vodu s maximální hloubkou do 1 m po dobu maximálně 30 minut.

IPX8

Vhodný pro trvalé ponoření pod vodu za podmínek, které určí výrobce.