Stupeň krytí infrazářiče

Stupeň krytí udává odolnost infrazářičů a všech elektrických zařízení před vniknutí cizích předmětů (např. prstu nebo prachu) a vniknutí vody. Stupeň krytí se vyjadřuje pomocí IP kódu, který je tvořen znaky „IP“ následovanými dvěma číslicemi.

Příklad: IP23 (Ochrana proti dotyku prstem a stříkající vodě)

  • První číslice udává ochranu před vniknutím cizích předmětů
  • Druhá číslice označuje stupeň krytí před vniknutím vody

Stupně krytí před vniknutím cizích předmětů

Stupeň krytí Ochrana proti dotyku Ochrana proti vniknutí cizího předmětu
IP0X bez ochrany bez ochrany
IP1X dlaní  s větším průměrem než 50 mm
IP2X prstem  s větším průměrem než 12,5 mm
IP3X nástrojem  s větším průměrem než 2,5 mm
IP4X drátem s větším průměrem než 1 mm
IP5X libovolným předmětem prachu částečně
IP6X libovolným předmětem prachu úplně

Stupně krytí před vniknutím vody

Stupeň krytí Ochrana před vniknutím vody
IPX0 bez ochrany vůči vodě
IPX1 proti kapající vodě (1mm za minutu, v normální provozní poloze (doba zkoušky 10 min))
IPX2 proti kapající vodě (3mm za minutu, ve čtyřech polohách 15° náklonu od provozní polohy (doba zkoušky 4×2,5 min))
IPX3 proti stříkající vodě (voda stříká na zařízení v 60° úhlu při tlaku 50–150 kN/m2 a množství 10 litrů za minutu po dobu nejméně 5 minut)
IPX4 proti stříkající vodě (voda stříká na zařízení ze všech úhlů, při tlaku 50–150 kN/m2, v množství 10 litrů za minutu po dobu nejméně 5 minut)
IPX5 proti tryskající vodě (voda z 6,3mm trysky míří na zařízení ze všech úhlů, při průtoku 12,5 litrů za minutu a tlaku 30 kN/m2 po dobu 3 minut ze vzdálenosti 3 metrů)
IPX6 proti intenzivně tryskající vodě (voda z 12,5mm trysky míří na zařízení ze všech úhlů, při průtoku 100 litrů za minutu a tlaku 100 kN/m2 po dobu 3 minut ze vzdálenosti 3 metrů)
IPX7 proti ponoření do vody (po dobu 30 minut v hloubce 1 metru)
IPX8 proti nepřetržitému ponoření do vody (za podmínek, které specifikuje výrobce)